Prawnik Głogów Emisaro, najskuteczniejszy Prawnik z Głogowa i okolic O KANCELARII OFERTA HISTORIE ZWYCIĘZCÓW ZGŁOŚ WIERZYTELNOŚĆ KONTAKT
Zgłoszenie wierzytelności
do postępowania upadłościowego Getin Noble Bank

Kancelaria Radcy Prawnego w Głogowie

,

Adwokat GłogówW dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie postanowił ogłosić upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie najważniejszym jest zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłości w terminie 30 dni, który rozpoczął bieg w dniu 20 lipca 2023 r. i upływa w dniu 19.08.2023 r.

przejdź do formularza zgłoszenia wierzytelności
Zgłoszenie wierzytelności on-line,
do postępowania upadłościowego Getin Noble Bank
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pomożemy w każdej sprawie.
Pola oznaczone * są wymagane.
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty z Lorem Ipsum. Administratorem Państwa danych jest Lorem Ipsum z siedzibą w Zielonej Górze i adresem:
ul. Wiejska 3/3, 65-610 Zielona Góra. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę
teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania
danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@loremipsum.pl
Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa Przegłos