Masz pytania?
Zadzwoń i skorzystaj
z bezpłatnych konsultacji:

+48 533 333 284
ZalanieZalanie to sytuacja powstała na skutek niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, innych cieczy lub pary wodnej. Przyczyną zalania może być: deszcz nawalny , topniejący śnieg lub grad, uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz grzewczej, awaria urządzeń domowych takich jak pralki, wirówki, zmywarki, rozbite akwarium, cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, pozostawienia otwartego kranu lub innego zaworu w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz grzewczej, działania osób trzecich. Zalanie może być spowodowane winą sąsiada, który to np. nie zakręcił wody lub nie dbał należycie o stan urządzeń sanitarnych. W myśl art.415 KC kto z winy swojej wyrządził nam szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia .Należy jednak pamiętać, że ciężar dowodowy spoczywa na osobie, która rości odszkodowanie. Powinniśmy zaprosić niezależnego rzeczoznawcę, który z obowiązującą go starannością rzetelnie wyceni nam szkodę. Weźmie pod uwagę ile roboczogodzin zostanie wypracowanych, jaki materiał zostanie użyty, wskaże jego ilość, wykona dokumentację fotograficzną. Proponujemy aby zgłoszenia szkody dokonywała nasza Kancelaria, co z pewnością usprawni proces likwidacji szkody.


ZGŁOŚ SPRAWĘ TERAZ
Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa Przegłos