Masz pytania?
Zadzwoń i skorzystaj
z bezpłatnych konsultacji:

+48 533 333 284
PożarPożar to nagłe zdarzenie, w wyniku którego powstaje niekontrolowany proces spalania. Pożarem mogą być objęte domy, lokale, budynki gospodarcze, płody rolne, uprawy, maszyny i urządzenia. W wyniku pożaru mogą powstawać straty materialne i szkody osobowe. Pożar może być wywołany działaniem osób trzecich, działaniem czynników zewnętrznych lub atmosferycznych. W wyniku spalania materiałów budowlanych emitowane są niebezpieczne i toksyczne związki, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi . W przypadku zauważenia rozpowszechniającego się ognia należy niezwłocznie zawiadomić straż pożarną lub inne służby ratownicze, zabezpieczyć mienie w miarę możliwości i odciąć źródło ognia. W pierwszej kolejności należy ratować życie zagrożonych pożarem osób oraz życie inwentarza (zwierząt domowych lub gospodarczych). Z tytułu pożaru możemy domagać się odszkodowania za zniszczony majatek z polisy ubezpieczeniowej lub z polisy sprawcy i naprawienia szkody w całości.


ZGŁOŚ SPRAWĘ TERAZ
Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa Przegłos