Masz pytania?
Zadzwoń i skorzystaj
z bezpłatnych konsultacji:

+48 533 333 284
Błędy medyczneZa błąd medyczny uważa się nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza stomatologa, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, powodujące szkodę pacjenta.

Przysięga Hipokratesa to jeden z najważniejszych dla pacjentów (przynajmniej w teorii) dokumentów, mówiący podstawach etyki w zawodzie lekarza. W Polsce obowiązuje obecnie Przyrzeczenie Lekarskie będące częścią Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jeszcze starszym dokumentem jest kodeks Hammurabiego. W tamtych czasach błędy medyczne karano ucięciem rąk ich sprawcy. W naszym doświadczeniu zawodowym spotykamy wielu klientów, którzy z pewnością powyższe praktyki chcieliby wprowadzić w czyn. Jednakże dzisiaj szpitale i lekarze są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i tak naprawdę pozywa się towarzystwo ubezpieczeniowe. Tak więc prawo nie tylko nie grozi lekarzowi, ale chroni go przed wszelkimi bezpodstawnymi pretensjami chorych. Dlatego też podstawą rozpoczęcia jakichkolwiek działań jest skompletowanie pełnej dokumentacji medycznej (wyniki badań, opinie lekarskie itp.)

Sprawa sprawie jest nierówna i istnieje wiele możliwości dochodzenia swoich praw: złożenie zawiadomienia o przestępstwie, dochodzenie swoich praw w procesie cywilnym, zgłoszenie do komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Jednym z podstawowych błędów przy dochodzeniu swoich roszczeń, jakie popełniają pacjenci jest ich subiektywne odczucie, że padli ofiarą błędu, bo teraz to jest gorzej niż było przed operacją. Nie pomaga brak dokumentacji i dowodów, że popełniono błąd, brak wykazania winy lub zaniedbania ze strony placówki medycznej. Niemożliwe jest dochodzenie odszkodowania pomimo niepomyślnego przebiegu leczenia, jeżeli lekarz przeprowadził leczenie i procedury z należytą starannością. Czasami ciężko jest się z tym pogodzić, bo w naszym odczuciu stała nam się krzywda.

Przykładowym błędem medycznym jest nieprawidłowa diagnoza lub niewłaściwe leczenie, wykonanie zabiegu bez uzyskania prawidłowej zgody pacjenta, zakażenia wewnątrzszpitalne, źle dobrane leki lub dawkowanie tych leków. Zdrowie jest dobrem najwyższym, więc proces leczenia powinien być przeprowadzony z najwyższą starannością, niezależnie od obiektywnych warunków. Wymóg ten dotyczy wszystkich placówek służby zdrowia. Pacjenci mają prawo nie tylko do prawidłowego leczenia, ale również do pełnej informacji o stanie swojego zdrowia, informacji o grożących powikłaniach, przewidywanym ryzyku zabiegu czy działaniu niepożądanym na skutek stosowanych leków. Pacjentowi przysługuje prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej.

Największe szanse na to, aby przebrnąć przez wszystkie procedury i liczyć na korzystne rozwiązanie masz z nami. Śmiało, wyślij nas po swoje zwycięstwo!ZGŁOŚ SPRAWĘ TERAZ
Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa Przegłos